Διοργάνωση από το Επιμελητήριο Σάμου σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ Κατηγορίας 20 και 22 Μαρτίου 2023 συνολικής διάρκειας 10 ωρών

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Σάμου σας ανακοινώνει ότι διοργανώνει Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Γ’ Κατηγορίας για το έτος 2023.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 20 και 22 Μαρτίου 2023 συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Αιτήσεις συμμετοχής έως 23 Δεκεμβρίου 2022

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής.

Κόστος Συμμετοχής:
• Για Μέλη του Επιμελητηρίου δωρεάν.*
*(Στην περίπτωση που έχει συμπεριληφθεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο σεμινάριο και απουσιάσει, τότε θα πρέπει να αιτηθεί εκ νέου για επόμενο σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας και θα επιβαρυνθεί με το πόσο των 70 Ευρώ).
Βασική προϋπόθεση για την δωρεάν συμμέτοχη είναι τα μέλη του Επιμελητηρίου να είναι ταμειακά ενήμερα στο Επιμελητήριο.
• Για μη μέλη επιχειρήσεις 70€ ανά καταρτιζόμενο.

Κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Επιμελητηρίου Σάμου στην Εθνική Τράπεζα ή στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Αριθμός Λογαριασμού: 401 / 545195-79
IBAN: GR78 0110 4010 0000 4015 4519 579

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Επιμελητηρίου Σάμου τηλ: 2273087970.