ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας διορίζεται ένας επιπλέον ιατρός καρδιολόγος στο Γ.Ν. Σάμου.

Ακόμη έχει αναλάβει ήδη τα καθήκοντά της επικουρική ιατρός παθολόγος.