ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 5η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  05  Απριλίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Σημείωση:

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.

 

Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

(σελ. 1, θέματα 19)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΣΑΜΟΥ

ΣΤΙΣ 05-04-2023

 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

  3960/30-03-2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

1.- Παρουσίαση προκαταρκτικής αρχιτεκτονικής μελέτης Επιβατικού Σταθμού.

2.-  Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος καθιέρωσης Τοπικής Αργίας στην πόλη του Καρλοβάσου της 8ης Μαΐου  εκάστου έτους για τον εορτασμό της έναρξης της Σαμιακής Επανάστασης το 1821.

[Εισηγητής  ο κ.Δήμαρχος ]

3.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

4.- Χορήγηση νέας παροχής ύδρευσης στη θέση «ΜΑΡΑΓΚΟΥ» (εκτός οικισμού) της κτηματικής περιφέρειας Παλαιού Καρλοβάσου.

[Εισηγητής η Τεχνική υπηρεσία]

5.- Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95Α /22-06-1984) για περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500μ. από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.1337/83 στο Δήμο Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος]

6.- ΄Εγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας και φιλίας μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ και του ΔΗΜΟΥ LOMZA ΠΟΛΩΝΙΑΣ στα πλαίσια Συνεργειών & Διεθνών Σχέσεων.

[Εισηγητής η Γενική Γραμματέας]

7.- Ετήσια ΄Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Σάμου.

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

8.- Κοπή δέντρων στην Κοινότητά Μαραθοκάμπου .

[Εισηγητής η Ποιότητα Ζωής]

9.- Συνδιοργάνωση 1ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ-Μεσογειακοί Διάλογοι με τη Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Διακαιωμάτων Παραγωγών Κινηματογραφικών ΄Εργων ΕΡΜΕΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ, στο Καρλόβασι Σάμου.

[Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Γ. Διακοσταμάτης]

10.- Κατανομή Α΄ δόσης ποσού 53.769,22 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των

λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Παιδείας]

11.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής της Σ….. Μ…… του Ι……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

12.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής του  Χ….. Ν…… του Θ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

13.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής της  Μ….. Δ…… του Κ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

14.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής του  Π….. Σ…… του Γ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

15.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής της  Ζ….. Δ…… του Α……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

16.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής του  Ε….. Δ…… του Κ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

17.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής του  Γ….. Γ…… του Δ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

18.- Εισήγηση Γραφείου εσόδων ύδρευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου

Δυτικής Σάμου, περί διαγραφής ή μη οφειλής της  Β….. Μ…… του Δ……..

[Εισηγητής η Αντιδήμαρχος κ.Α. Γαλανού-Αναγνώστου]

19.- Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή διαχείρισης προγράμματος του ΠΑΑ

για την προγραμματική περίοδο 2023 -2027.

[Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ.]