ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

Η πυρκαγιά της 13ης Ιουλίου 2022 κατέκαυσε ,σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δασικής Υπηρεσίας Σάμου  έκταση  4370 στρεμμάτων από τα οποία τα 1154 αφορούσαν  καλλιεργήσιμες εκτάσεις  και τα υπόλοιπα 3216 δασολιβαδικές .

Οι  ζημιές  που προκλήθηκαν  είναι μεγάλες τόσο και κυρίως στον Πρωτογενή Τομέα όσο και  στον Τριτογενή και ιδίως στον Τουρισμό καθώς οι περιοχές που επλήγησαν αποτελούσαν σημαντικό  φυσικό , περιβαλλοντικό, θρησκευτικό, βιωματικό  και ιστορικό  απόθεμα της νοτιοδυτικής Σάμου αλλά και ολόκληρου του νησιού.

Βέβαια η τραγική απώλεια των δύο μελών του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στοίχειωσε βάφοντας με αίμα τον δύσκολο αγώνα της διάσωσης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του τόπου μας και  ανέδειξε  με τον πιο δραματικό τρόπο τα μεγάλα και διαχρονικά ελλείμματα -προβλήματα  Πολιτικής Προστασίας.

Για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά  τόσο άμεσα όσο και  προοπτικά  οι καταστροφι-

κές συνέπειες της πρόσφατης πυρκαγιάς πρέπει , το συντομότερο δυνατόν και βάσει σχεδίου  ,να δρομολογηθούν  από την Κυβέρνηση και σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, την Διοίκηση  και τους  Κοινωνικούς και Παραγωγικούς Φορείς  τα εξής

Α) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

-Στο φυτικό κεφάλαιο και στην απώλεια καρπού- εισοδήματος  στο ύψος των πραγματικών τιμών και σε βάθος χρόνου τόσο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσο και για τους ετεροαπασχολούμενους.

Ειδικά προγράμματα υποστήριξης των αγροτών, ιδιαίτερα των κατά κύριο επάγγελμα αλλά και για τους ετεροαπασχολούμενους που για τη περιοχή και για την ακριτική Σάμο αποτελούν  σημαντική δύναμη του Πρωτογενή Τομέα.

-Στο δασικό κεφάλαιο .

-Στο ζωικό κεφάλαιο(στήριξη κτηνοτρόφων για τις καταστροφές υποδομών ,για  τις απώλειες  ζώων και για την συντήρηση των ποιμνίων τους επί μακρόν καθώς και ανάλογη  στήριξη των μελισσοκόμων ).

 

-Στις επιχειρήσεις που η απώλεια του φυτικού  και δασικού κεφαλαίου και η συνακόλουθη απαξίωση του Περιβάλλοντος έπληξε την δραστηριότητά τους και την επιλεξιμότητα της περιοχής μεσούσης της Τουριστικής περιόδου.

-Στις αγροικίες ,γεωργικές αποθήκες ,ποιμνιοστάσια, πλοιάρια, νεώσοικους κλπ.

Β) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ –        ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ- ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ.

α)Καθαρισμός των πληγεισών περιοχών.

β) Κορμοδεσίες με κορμούς δένδρων ή τεχνητά φουσκωτά ανασχετικά(στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι κορμοί από τα καμένα) .

γ)Αναβαθμίδες

δ)Μικρά φράγματα.

ε)Καθαρισμοί των ρεμάτων και των χειμάρρων και άμεση  έναρξη διαδικασίας οριοθέτησής των.

στ )Δρόμοι περιμετρικοί των οικισμών ως λωρίδες προσπέλασης και πυροπροστασίας .

ζ) Υδατοδεξαμενές και μαστεύσεις πηγών στα πλαίσια ολιστικού σχεδίου διαχείρισης Υδάτων.

η)Καλλιέργεια, φροντίδα και σωστή διαχείριση των περιαστικών δασών.

Γ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Προστασία οικισμών

Χρειάζεται μελέτη για την αποτελεσματική προστασία των οικισμών από πυρκαγιά και πλημμύρες.

Γ1)Για τον οικισμό Αγίας Κυριακής.

Γ2)Για τον οικισμό Λιμνιώνα .

Γ3)Για τον οικισμό Μακριά Πούντα .

Γ4)Για τον οικισμό Παλιοχώρι.

Απαιτείται ένα σωστά  σχεδιασμένο  δίκτυο αγροτοδασικών δρόμων- ζωνών  πυροπροστασίας -οδών προσπέλασης  καθώς και έργα ανάσχεσης ανάλογα με το ανάγλυφο του εδάφους.

Εξυπακούεται ότι το κόστος των μελετών κατασκευής και εκτέλεσης όλων αυτών των έργων θα αναλάβει  εξ ολοκλήρου  το Ελληνικό Δημόσιο.

Δ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Η ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ .

Ε) ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

-Απαγόρευση βόσκησης στις καμένες περιοχές. .

-Απαγόρευση του κυνηγίου ωσαύτως.

-Ταΐστρες και ποτίστρες για τα άγρια ζώα και φροντίδα για την λειτουργική τους επάρκεια.

-Αξιοποίηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίας Κυριακής  ως χώρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

ΣΤ) ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ- ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΗΜΟΝΑ .

-Διάσωση , ανάδειξη και αξιοποίηση , σε συνεργασία με τον Πανάγιο Τάφο , του Αγιοταφίτικου μοναστηριού του Αϊ Γιάννη του Ελεήμονα και της ευρύτερης περιοχής του( ο ναός και τα κτίρια έχουν διασωθεί, ο περιβάλλων απείρου κάλλους  χώρος κάηκε ολοσχερώς).

-Διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση της βαρδιόλας (του υπόσκαφου ναυτικού παρατηρητηρίου ) της Επανάστασης του 21 και του πλησίον ευρισκόμενου Ιταλικού Ναυτικού Φυλακίου που κατά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε το κέντρο των Ιταλών αντιφασιστών της Μεραρχίας Κούνεο και τόπος συνάντησής των με στελέχη του ΕΑΜ της Σάμου.

-Ασφαλτόστρωση του δρόμου Παλιοχώρι -Άγιος Ιωάννης Ελεήμονας.

-Ολοκλήρωση του αγροτοδασικού δρόμου από το Μοναστήρι του Αι Γιάννη προς Κλίμα – Μακριά Πούντα – Λιμνιώνα .

Ζ) ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΕΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ  ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ  ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

Η) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΕΙΤΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.

Με ή χωρίς Φορέα Διαχείρισης οι περιοχές NATURA  πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού με επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες και με παράλληλη σεβαστική  προστασία της βιοποικιλότητας και της άγριας πανίδας και χλωρίδας γιατί αποτελούν μεγάλο Εθνικό Κεφάλαιο , άχρονη και αμύθητη πατρογονική κληρονομιά και ανεκτίμητο θησαυρό για το νησί μας και την Παγκόσμια Κοινότητα  που πάση δυνάμει και με κάθε τρόπο πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφος και  αδαπάνητος .

Θ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ   ΣΧΟΟΑΠ ΤΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟ ΦΕΚ 263 ΤΕΥΧΟΣ Δ ΤΗΣ 14ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 .

Για όλα τα ανωτέρω χρειάζεται άμεση και  πάνδημη απαίτηση χρηματοδότησης, στην αρχή κατ’ εκτίμηση και για τα απολύτως επείγοντα  και εν συνεχεία , μετά την γρήγορη ολοκλήρωση των σχετικών μελετών και την τεκμηριωμένη κοστολόγηση, δέσμευση και σταδιακή διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την  απόλυτα ιεραρχημένη και συνεπή  υλοποίηση των απαραίτητων έργων από Εθνικούς ή και Ευρωπαϊκούς πόρους   βάσει συγκεκριμένου Προγράμματος με λογικό βάθος χρόνου.

Σάμος 29 Ιουλίου 2022.

ΑΠΟ  ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.