Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ ανακοινώνει ότι από 14/12/2020 ξεκινά η πληρωμή των παραγωγών για την εσοδεία 2020.

 Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

 

 

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ