ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το ΔΥΜΣ/Φ17/4/2685/1-2-2021 σχετικό του  Υπ.Ψηφ.Διακ/σης ,για
το ως άνω θέμα      σας γνωρίζουμε  ότι για τα ΚΕΠ του Δήμου Ανατ.Σάμου
θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021
Τηλ για ραντεβού με φυσική παρουσία:
ΚΕΠ ΣΑΜΟΥ: (22733)50461-481-497-498 & (22730)80004,(22730)87351
ΚΕΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ: (22733)50711-50712
e-mail: d.pythagoriou @kep.gov.gr
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή 08.00-15.00
Από τη Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Ανατ.Σάμου