Το Σάββατο 30/11/2019 διεξήχθη από την Ελληνική Μεγάλη Αποστολή του Στρατιωτικού και Νοσοκομειακού Τάγματος του Αγίου Λαζάρου της Ιερουσαλήμ, Τελετή Περικοσμήσεως νέων Μελών καθώς και η 13η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “Οι Ιππότες στην Λαογραφία”, κατά την οποίαν Απενεμήθησαν Αριστεία σε τρεις Εξέχουσες Προσωπικότητες των Γραμμάτων, της Κοινωνικής Προσφοράς και των Επιστημών.

Μέλος του Ιστορικού αυτού Τάγματος εχρίσθη ο Σάμιος Ευγένιος Χαρδαβέλλας.
Παρέστησαν εκπρόσωποι της Ορθοδόξου και της Καθολικής Εκκλησίας, Υψηλόβαθμοι Αξιωματούχοι του Στράτου και των Σωμάτων Ασφαλείας, Οφφικίαλοι Ορθοδόξων Πατριαρχείων, Ακαδημαϊκοί και Παράγοντες της Πολιτικής, Επιχειρηματικής και Καλητεχνικής ζωής.
Το Ευγενές αυτό Τάγμα, παράγει παγκοσμίως σημαντικότατο Ανθρωπιστικό Έργο, προστατεύοντας και προωθώντας την Χριστιανική Πίστη.