ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

Καρλόβασι, Τ.Κ. 83200 (Τηλ. 2273032308 & 6977871532)

Καρλόβασι 10 Οκτωβρίου 2016                                                                Αρ. Πρωτ. :05

      ΠΡΟΣ:   Υπουργό Παιδείας – Θρησκευμάτων & Πολιτισμού.

Βουλευτή Σάμου – Ικαρίας & Φούρνων.

Αντιπεριφερειάρχη Σάμου – Ικαρίας & Φούρνων.

Δήμαρχο Σάμου.

Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου.

Δνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

Δντη Γυμνασίου Καρλοβασίου.

ΚΟΙΝ.:   Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Γυμνασίου Καρλοβασίου.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις Καθηγητών στο Γυμνάσιο Καρλοβασίου.

  1. Σας γνωρίζουμε ότι παρόλο που παρήλθε ένας μήνας από την έναρξη των σχολικών μαθημάτων, στο Γυμνάσιο Καρλοβασίου υπάρχουν οι κάτωθι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, οι οποίες διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του παρά τις υπερπροσπάθειες για κάλυψή τους από τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα:

α. Ένας καθηγητής/τρια φιλόλογος (κάλυψη 22 διδακτικών ωρών).

β. Ένας καθηγητής/τρια μαθηματικός (κάλυψη 8 διδακτικών ωρών).

γ. Ένας καθηγητής/τρια Αγγλικών (κάλυψη 24 διδακτικών ωρών).

δ. Ένας καθηγητής/τρια Τεχνολόγος (κάλυψη 24 διδακτικών ωρών).

ε. Στο Τμήμα Ένταξης: Ένας καθηγητής/τρια ειδικής αγωγής μαθηματικός.

  1. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να καλυφθούν το ταχύτερο δυνατό οι εν λόγω θέσεις διδακτικού προσωπικού στο ακριτικό μας σχολείο.

Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                  Η                                                                                                Ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Δήμητρα Λάμπρου                                                                   Απόστολος Γ. Τσιώλης