Τοποθετήθηκαν σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και οι άλλοι δύο φοίνικες στις θέσεις των παλιών, από τον ανάδοχο του έργου της πλατείας κι έτσι, έστω και με την διαφορετικότητά τους οι φοίνικες ξανάγιναν τέσσερις, με την ευχή να στεριώσουν και να ψηλώνουν σιγά-σιγά για να φτάσουν τον έναν εναπομείναντα από το προηγούμενο-προαιώνιο καρέ.