Δημοσίευση της νέας τροποποιημένης υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ με αριθμό 2757, τεύχος Β’ της 28 – 06 – 2021, δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης, αναφορικά με τις παραβάσεις και τη βάση προστίμου διατάξεων για τη πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.

 

  • Για τις παραβάσεις σε μέτρα, μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας, τα πρόστιμα καθορίζονται από 200 € έως και 5.000 €, ενώ σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους, το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται. Η επιβολή των προστίμων εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την επιβολή τυχόν άλλων υφιστάμενων διοικητικών κυρώσεων.
  • Για τις παραβάσεις της πρόληψης και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους, τα πρόστιμα καθορίζονται από 100 έως 1.000 ευρώ. Αναλόγως του ημερήσιου δείκτη επικινδυνότητας (όπως αυτός εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π), μπορεί να φθάσουν από 400 έως 4.000 €. Σε περίπτωση τέλεσης της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους, το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται :

Άναμμα και διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο (200 έως 1.600 €)

Απόθεση ή εγκατάλειψη ή απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους αντικειμένου ή άλλης ουσίας (τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή) η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναρξης πυρκαγιάς (200 έως 1.600 €).

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας (300 έως 2.400 €).

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων  (300 έως 2.400 €).

Εκτέλεση θερμών εργασιών (250 έως 2.000 €).

Χρήση συσκευής έψησης (ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνων ή υγραερίου 250 έως 2.000 €).

 

Η επιβολή του προστίμου εφαρμόζεται ανεξάρτητα από άλλη τυχόν προβλεπόμενη επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή την άσκηση ποινικής δίωξης.