Με την φράση που αναγράφεται στην βάση του κτιρίου της Βουλής, να είναι ο βασικός τίτλος, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σάμου, διοργάνωσε επετειακή εκδήλωση για τα 60χρονα του Συνδέσμου, την Παρασκευή 31/5 το βράδυ στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο φιλίστωρ κ. Ιωάννης Χαρίτος, Εκπαιδευτικός και Διοικητικός Υπάλληλος της Δημόσιας Σ.Α.Ε.Κ. Σάμου, καθώς και Έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΖ). Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Εμμανουήλ Πέτρου, αναφερόμενος στις δράσεις και την διατήρηση της μνήμης του συνδέσμου για 60 χρόνια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους διατελέσαντες προέδρου του συνδέσμου, από το 1964 ως σήμερα. Ο κ. Χαρίτος, μετά από έναν σύντομο αλλά περιεκτικό εισαγωγικό λόγο, ανέπτυξε το θέμα της ομιλίας του με παράλληλη χρήση ηλεκτρονικής παρουσίασης των γεγονότων διανθισμένης με αρκετές φωτογραφίες εποχής, με συγκινητικές αναφορές. Ακολούθησε συζήτηση.