Δελτίο Τύπου

Σας ενημερώνουμε κατόπιν των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στις 03 Φεβρουαρίου 2017 και κατόπιν προσκλήσεως της πλειοψηφούσας υποψηφίου για την σύνθεσή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτείται ως κατωτέρω:

Πρόεδρος:  Φλώρα Τζεβρένη.

Αντιπρόεδρος:  Άννα Ζέπου – Αξιώτη.

Γραμματέας:  Δήμητρα Λάμπρου.

Ταμίας:  Χρυσούλα Μεταξά.

Α΄ Μέλος: Στέφανος Κρητικός.

Β΄ Μέλος: Μιχαήλ Ταβλαλής.

Γ΄ Μέλος: Εμμανουήλ Παχυμανώλης.

Αναπληρωματικοί:

Α΄ Αναπληρωματικός: Γαλάνη Φωτεινή.

Β΄ Αναπληρωματικός : Καγιόπουλος Μάριος.

Με Σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                        Η                                                                  Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Δήμητρα Λάμπρου                                       Φλώρα Τζεβρένη