Μέχρι την ομαλοποίηση της λειτουργίας της Ο.Ε.Δ.Α. Σάμου λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή  Κέδρος,  παρακαλούνται οι πολίτες να μην μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Δ.Α, ογκώδη αστικά απορρίμματα (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ) καθώς και προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα).

Η αποκομιδή των λοιπών αστικών απορριμμάτων θα γίνεται κανονικά από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.