ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ"

Καταδυτικά πάρκα στην Σάμο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ  ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Interreg V–A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020  Εντάχθηκε η δημιουργία καταδυτικών πάρκων στον Δήμο Σάμου από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 ενέκρινε το έργο ¨Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες  Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου-Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού¨ (ΑνΔιΚαΤ). Ο Δήμος Σάμου , στη γενικότερη στρατηγική του για αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού