ΕΙΔΗΣΕΙΣ (καθημερινά στις 21:00)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Παράταση ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 για την επανακατάταξη των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

  H Ένωση Ξενοδόχων Νομού Σάμου ενημερώνει τα μέλη της ότι, με  σχετικές αποφάσεις της Υπουργού Τουρισμού, η ισχύς των ειδικών Σημάτων Λειτουργίας ξενοδοχείων και κάμπινγκ, που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31/12/2018 μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία και κάμπινγκ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης .          

Κοινωνία

Ως τις 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τη δήλωση των βοσκίσιμων εκτάσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων ανήκουν βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 και τις διατάξεις του π.δ. 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως ισχύουν, θα πρέπει να δηλώσουν, με αίτησή τους, στην  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου , Δερβενακίων  & Αλέξη Αλέξη  Νέο Διοικητήριο  Τ.Κ.: 83100 Σάμος Σάμου, την επιθυμία τους οι εκτάσεις αυτές να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκοτόπων. Την αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν, φωτοτυπία